... když chcete mít při stavění jistotu

Úvod > Poradenská činnost

Poradenská a konzultační činnost Cílem každého stavebníka je zrealizovat stavební dílo v co nejvyšší kvalitě, za co nejpříznivější náklady a v co největší užitné hodnotě. K splnění tohoto cíle je naprosto zásadní kvalitní příprava již od počátku stavby. Každý stavebník by si tak měl zodpovědět několik otázek: Co od výsledku investičního záměru očekávám? (vzhled, dispoziční řešení, materiálové řešení, ap.) Kolik na to mám finančních prostředků? Jakým způsobem jsem schopen se na vlastní realizaci osobně podílet? (stavba svépomocí, generální dodavatel, stavba za pomocí několika stavebních firem, ap.) Čím jasněji a přesněji si jako stavebník odpovědi specifikujete, tím jednodušší bude vlastní realizace stavebního díla a výsledek práce bude lépe odpovídat Vaším představám. Nabízená poradenská činnost tak může napomoci zejména v těchto oblastech: Posouzení Vašeho investičního záměru Konzultace nad výběrem vhodných stavebních materiálů a technologií Konzultace v průběhu projekčních prací Prohlídka staveb a stanovení vhodné technologie pro opravu poruch stavby Optimalizace stavebních postupů a materiálů z pohledu cena/výkon Poradenská činnost při návrhu řešení konstrukčních detailů stavby Doporučení zkušených odborníků pro zpracování specializovaných posudků (akustika, tepelná technika, osvětlení, oslunění, požární bezpečnost, ap.) Cena za provádění poradenské a konzultační činnosti je odvislá času stráveného nad řešením požadovaného tématu, případně navýšená o náklady pro dojezd na stavbu.

Copyright © Dozory Opava. Všechna práva vyhrazena.  |  Webdesign & Corporate Identity EleFont Studio